x

Management

Manager:

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 78 25 19
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Realizacja dźwięku FOH (nagłośnienie): Stage manager, realizacja odsłuchu: Realizacja światła: Multimedia: Rekomendowane firmy nagłośnieniowe:

Damian Kubacki

Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Michał Mika

tel: +48 512 465 137
e-mail: mikers@120db.pl

Robert Janiak

tel. +48 694 211 797
e-mail: robert@stagevision.pl

Marcin Smosarki

tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Stanisław Golec

tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

Książki

Strój górali podhalańskich

Cena: 100 PLN
Pełny opis produktu

Nie szata zdobi człowieka, mówi ludowe porzekadło, inne natomiast, że jak nas widzą tak nas piszą. Strój, kostium, przyodziewek, ubranie były jednak zawsze czytelnym komunikatem dla świata. Określały przynależność etniczną, regionalną, odzwierciedlały status społeczny jednostki i całej całej społeczności dzięki czemu można było odróżnić pannę od mężatki i wdowy, a kawalera od wdowca.Wyrażam nadzieję, że dzięki tej interesującej i barwnej serii najmłodsze pokolenie może przekonać się o bogactwie i różnorodności nie tylko tradycyjnych strojów charakterystycznych regionów polskich Karpat, ale także o atrakcyjności własnego dziedzictwa kulturowego.”
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Tekst: Stanisława Trebunia – Staszel
Zdjęcia: Jacek Kubiena
Redaktor serii: Małgorzata Kiereś
Wydawca: Fundacja Braci Golec
Okładka: twarda
Język: polski/angielski
Liczba stron: 260
Dodatek specjalny: płyta multimedialna
Wydanie 1, listopad 2011

„Stroje ludowe w Karpatach polskich” to kompleksowy projekt edukacyjno-badawczy realizowany przez Fundację Braci Golec od 2007 roku. Seria dziewięciu tomów przedstawiać będzie najważniejsze regiony etnograficzne Karpat polskich. Dotychczas ukazały się:
„Mieszczański strój żywiecki”, „Strój górali śląskich”, „Strój górali żywieckich” oraz „Strój górali podhalańskich”. Albumy wydane w języku polskim i angielskim.

NAKŁAD WYCZERPANY