x

Management

Manager:

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 78 25 19
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Realizacja dźwięku FOH (nagłośnienie): Stage manager, realizacja odsłuchu: Realizacja światła: Multimedia: Rekomendowane firmy nagłośnieniowe:

Damian Kubacki

Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Michał Mika

tel: +48 512 465 137
e-mail: mikers@120db.pl

Robert Janiak

tel. +48 694 211 797
e-mail: robert@stagevision.pl

Marcin Smosarki

tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Stanisław Golec

tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

środa, 14 Wrzesień 2016

STATUETKI DLA BISKUPA I BRACI

11 września odebraliśmy honorowy tytuł „Zasłużeni dla Powiatu Żywieckiego”, nadawany w dowód uznania za szczególne zasługi i osiągnięcia oraz wybitną działalność na rzecz powiatu, za upowszechnianie lokalnej muzyki i działania na rzecz edukacji muzycznej miejscowej młodzieży.

Odbierając to wyjątkowe wyróżnienie dołączyliśmy do zacnego grona, w którym znaleźli się m.in. arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, ks. infułat Władysław Fidelus, ks. Jerzy Kolasiński, ks. bp. senior Tadeusz Rakoczy i burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Dziękujemy Radzie Powiatu, Staroście Żywieckiemu Andrzejowi Kalacie i Przewodniczącemu Radu Romanowi Rokicie za przyznanie nam tej nagrody. Nic nie napawa nas większą dumą i radością niż możliwość działania na rzecz Żywieccyzny, z której się wywodzimy, zwłaszcza w dziedzinie edukacji muzycznej.