x

Management

Manager:

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 78 25 19
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Realizacja dźwięku FOH (nagłośnienie): Stage manager, realizacja odsłuchu: Realizacja światła: Multimedia: Rekomendowane firmy nagłośnieniowe:

Damian Kubacki

Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Michał Mika

tel: +48 512 465 137
e-mail: mikers@120db.pl

Robert Janiak

tel. +48 694 211 797
e-mail: robert@stagevision.pl

Marcin Smosarki

tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Stanisław Golec

tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

wtorek, 15 Grudzień 2015

GOLEC UORKIESTRA WŚRÓD LAUREATÓW NAGRODY IM. S. LIGONIA

11 grudnia w Studiu Koncertowym w Katowicach odbyła się uroczysta gala, podczas której statuetki im. Ligonia zostały wręczone Golec uOrkiestrze, Prezesowi Górnośląskiego Twarzysta Lotniczego Arturowi Tomasikowi oraz abp Wiktorowi Skworc. Nagrody im. Ligonia przyznawane są przez Radio Katowice od 1983 roku. Wyróżniane są osoby zasłużone dla regionu śląskiego w działalności kulturalnej, społecznej, politycznej lub (i) radiowej. Laureatami Nagród Ligonia w poprzednich latach zostali m.in. Jerzy Duda-Gracz, prof. Zbigniew Religa,  Maria Koterbska, abp. Damian Zimoń, Antoni Piechniczek, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.