x

Management

Manager:

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 78 25 19
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Realizacja dźwięku FOH (nagłośnienie): Stage manager, realizacja odsłuchu: Realizacja światła: Multimedia: Rekomendowane firmy nagłośnieniowe:

Damian Kubacki

Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Michał Mika

tel: +48 512 465 137
e-mail: mikers@120db.pl

Robert Janiak

tel. +48 694 211 797
e-mail: robert@stagevision.pl

Marcin Smosarki

tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Stanisław Golec

tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

czwartek, 22 Maj 2014

BRACIA AMBASADORAMI ZIEM GÓRSKICH

Po raz kolejny Bracia Paweł i Łukasz Golec zostali docenieni i wyróżnieni za działania związane z promocją ich „małej ojczyzny”. Koalicja Marek Ziem Górskich przyznała im tytuł Honorowego Ambasadora Ziem Górskich. W latach poprzednich wyróżnieni zostali m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, Justyna Kowalczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Adam Małysz. Koalicja Marek Ziem Górskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców i samorządy z terenów górskich południowej Polski. Koalicja zajmuje się m.in. promowaniem ludzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie obszarów w naszym kraju. Laureaci konkursu zostali wybrani w ośmiu kategoriach spośród kandydatów z polsko-słowackiego pogranicza. Dziękujemy!!!