x

Management

Manager:

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 78 25 19
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Realizacja dźwięku FOH (nagłośnienie): Stage manager, realizacja odsłuchu: Realizacja światła: Multimedia: Rekomendowane firmy nagłośnieniowe:

Damian Kubacki

Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Michał Mika

tel: +48 512 465 137
e-mail: mikers@120db.pl

Robert Janiak

tel. +48 694 211 797
e-mail: robert@stagevision.pl

Marcin Smosarki

tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Stanisław Golec

tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

poniedziałek, 20 Marzec 2017

7 OGNISKO FUNDACJI BRACI GOLEC

Od lutego w Lipowej działa kolejne Ognisko Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec. Jest to już siódma gmina na Żywiecczyźnie, obok Milówki, Łodygowic, Koszarawy, Jeleśni, Przyłękowa i Porąbki, która podjęła współpracę z FBG i pomaga muzycznie kształcić dzieci i młodzież. Obecnie w Fundacji, która działa od 2003 roku, ponad 200 uczniów pobiera regularną naukę – indywidualną i w kapelach, w pionie podstawowym i klasie mistrzowskiej – w klasach skrzypiec, basków, kontrabasów, heligonek, dud, istrumentów pasterskich i śpiewu białego. Fundację można wspierać poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych, ufundowanie prywatnych stypendiów i przekazując 1% podatku.

Informacje o koncertach podopiecznych Fundacji Braci Golec można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.fundacjabracigolec.pl.